Hillingdon League:

Watford Jnrs A vs Uxbridge Juniors A 2024-04-22

BoardWatford Jnrs A Uxbridge Juniors A
1Khandelwal, Akshaj (1439)0.5 - 0.5Parakh, Shlok (1592)
2Patel, Ananya (1453)0.5 - 0.5Sriram, Gautam (1448)
3Patel, Aashna (1281)0 - 1Ho, Roy (1303)
4Mandalia, Akshay (1077)0 - 1Gurung, Sanichya (1259)
5Shah, Prem (991)1 - 0Garg, Manik (1050)
Total Score 2 - 3